OBAVIJEST O EVIDENTIRANJU JAVNE POSUDBE U HRVATSKOJ ZA 2013., 2014. i 2015. GODINU:

Zbog uočenih nedosljednosti u sustavu Hrvatske autorske naknade (HaNa) u evidentiraju posudbi za 2013. i 2014., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je tijekom 2015. i 2016. godine pristupila doradi implementiranog sustava.

Ispravljeni i usklađeni podatci o posudbi u 20 županijskih narodnih knjižnica evidentirani su i dostupni u sustavu H-A-Na za posudbu ostvarenu u 2015. godini (a ne retrogradno za razdoblje posudbe u 2013. i 2014. godini).

U suradnji s Društvom hrvatskih književnika priređen je prijedlog načina isplate pojedinim autorima temeljem prava na naknadu za javnu posudbu čija posudba nije bila evidentirana u sustavu HaNa za 2013. i 2014. godinu. Upućen je dopis Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) s zamolbom za očitovanje i tumačenje prijedloga načina isplate pojedinim autorima temeljem prava na naknadu za javnu posudbu koji nisu bili evidentirani u posudbi za 2013. i 2014.

U skladu sa službenim tumačenjem DZIV-a na temelju evidentiranog broja posudbi u 2015. u županijskim narodnim knjižnicama u RH, u 2016. godini za autore za koje nije registrirana posudba djela u 2013. i 2014. godini izvršit će se retrogradno isplata temeljem posudbi iz 2015. uz obrazloženje da se 2015. godina smatra prvom godinom koju je moguće primijeniti kao metodu uzorka koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara stvarnom korištenju autorskih djela u županijskim narodnim knjižnicama u RH.

Cjelokupni izvještaj o posudbi za 2014. godinu možete pogledati i preuzeti na slijedećim linkovima, posudba domaćih autora i posudba stranih autora . Cjelokupni izvještaj o posudbi za 2015. godinu za možete pogledati i preuzeti na slijedećem linku, posudba domaćih autora  i posudba stranih autora.

Cjelokupni izvještaj o posudbi za 2016. godinu za domaće autore (nakon završetka provjere i usklađivanja popisa domaćih i stranih autora koji su ostvarili od jedne posudbe na više) možete pogledati i preuzeti na slijedećem linku, posudba domaćih autora.  Izvještaj o posudbi stranih autora možete preuzeti na sljedećem linku, posudba stranih autora.

Sustav za prikupljanje i obradu podataka, aplikacija ADU te portal za prikaz podataka autorski su rad djelatnika IT odjela Knjižnice. Dodatne informacije možete dobiti na linku, pravo za javnu posudbu .

Za pitanja vezana uz sustavu HaNa možete nas kontaktirati na zajedničku adresu e-pošte AN@nsk.hr .