OBAVIJEST O EVIDENTIRANJU JAVNE POSUDBE U HRVATSKOJ ZA 2013. i 2014. GODINU:

Zbog uočenih nedosljednosti u sustavu Hrvatske autorske naknade (HaNa) u evidentiraju posudbi za 2013. i 2014., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je krajem 2014. i tijekom 2015. godine pristupila doradi implementiranog sustava.

Ispravljeni i usklađeni podatci o posudbi u županijskim narodnim knjižnicama biti će evidentirati u sustavu H-A-Na za posudbu ostvarenu u 2015. godini (a ne za razdoblje posudbe u 2013. i 2014. godini). U planu je da podatci o posudbi za 2015. godinu budu dostupni u prvoj polovici 2016. godine i tada će se imati uvid u ispravljene i usklađene podatke.

U suradnji s Društvom hrvatskih književnika i Udrugom Zana priređen je prijedlog načina isplate pojedinim autorima temeljem prava na naknadu za javnu posudbu čija posudba nije bila evidentirana u sustavu HaNa za 2013. i 2014. godinu. Upućen je dopis Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) s zamolbom za očitovanje i tumačenje prijedloga načina isplate pojedinim autorima temeljem prava na naknadu za javnu posudbu koji nisu bili evidentirani u posudbi za 2013. i 2014.

U skladu sa službenim tumačenjem DZIV-a na temelju evidentiranog broja posudbi u 2015. u županijskim narodnim knjižnicama u RH, u 2016. godini za autore za koje nije registrirana posudba djela u 2013. i 2014. godini izvršit će se retrogradno isplata temeljem posudbi iz 2015. uz obrazloženje da se 2015. godina smatra prvom godinom koju je moguće primijeniti kao metodu uzorka koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara stvarnom korištenju autorskih djela u županijskim narodnim knjižnicama u RH.

Cjelokupni izvještaj o posudbi za 2014. godinu možete pogledati i preuzeti na slijedećim linkovima, posudba domaćih autora i posudba stranih autora .

Sustav za prikupljanje i obradu podataka, aplikacija ADU te portal za prikaz podataka autorski su rad djelatnika IT odjela Knjižnice. Dodatne informacije možete dobiti na linku, pravo za javnu posudbu .